Condicions generals de contratació

ATENCIÓ: Revisi els apartats de la seva reserva així com el contingut d'aquestes Condicions Generals abans de procedir a l'acceptació.

Horari d'arribada a l'hotel: 14:00 hrs
Horari de sortida de l'hotel: 12:00 hrs

Política de cancel·lació de reserves

La reserva efectuada es podrà cancel·lar per les següents vies::

-    A través de la pàgina web.
-    Via email: xaletsuites@abbahoteles.com
-    Via telefònica: (+376) 73 73 00
-    Via fax: (+376) 73 73 01

Cancel·lació sense despeses: La cancel·lació de la reserva s'haurà de realitzar en un termini de 2 dies abans de la data d'inici de la reserva.

Cancel·lació amb despeses: Si la cancel·lació es duu a terme en un términi inferior a 2 dies abans de l'arribada a l'hotel, l'import que es cargarà al titular de la reserva serà de la primera nit d'estada.  

Política de modificació de reserves

La modificació de la reserva efectuada es podrà sol·licitar a partir de 24 hores d'antelacio a l'arribada a l'establiment hoteler. 

La sol·licitut es podrà realitzar per les següents vies:

-    Via email: xaletsuites@abbahoteles.com
-    Via telefònica: (+376) 73 73 00
-    Via fax: (+376) 73 73 01

Indicant sempre el localitzador de la seva reserva. L'èxit de la modificació estarà lligat a la disponibilitat de l'hotel en el moment de la petició.

 1. Titular de la pàgina web.
  És l'entitat HRT,S.L.,la responsable i titular d'aquesta pàgina web, amb domicili a Terra Major de Sispony s/n - AD 400 La Massana , número d'identificació fiscal L703643X.
 2. Obligacions de l'usuario.
  1. L'usuari accepta les presents Condicions Generals i està d'acord amb les mateixes que es comprenen i entèn en la seva totalitat.
  2. L'usuari manifesta que és major d'edat i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis ofertats en aquesta pàgina web.
  3. L'usuari és responsable de la veracitat de les dades que introdueix al registrar-se com a client, dades que han de ser veritables i completes. 
  4. L'usuari és responsable de fer la declaració correcta del núero de persones que ocuparan l'habitació.
  5. L'usuari que completa el formulario de la reserva ha d'estar autoritzat per fer-ho en nom de tots els components del grup inclòs a la reserva. 
  6. L'usuari es compromet al cumpliment de les normes particulars de l'establiment turístic.
 3. Formalització del contracte.
  La formalització del contracte es realitza en el mateix moment de la confirmació de la disponibilitat del servei, de l'acceptació per part del contratant de les condicions generals i el seu pagament mitjançant una targeta de crèdit dins la pasarel·la de pagament de l'entitat bancària. Les transaccions realitzades estan encriptades mitjançant un sistema de pagament segur, avalat per l'entitat bancària. Aquest entorn garantitza que l'informació de les targetes de crèdit no serà interceptada i que, per tant, no arribarà a mans de cap altra persona que no sigui l'entitat bancària encarregada de processar les instruccions de pagament del client.

  El preu de la reserva inclou exclusivament els serveis seleccionats i detallats en el formulari de la reserva.

  Al finalitzar la reserva rebrà al seu compte de correu electrònic proporcionat en el formulari la confirmació de la reserva i les condicions de contractació que ja li han facilitat en el procès de reserva on-line.

  El bo o justificant de la reserva que conté el número de localitzador així com els detalls de la reserva, haurà de ser imprès i guardat per l'usuari com a comprobant.

  El titular de la pàgina web es reserva el dret a refusar o querir informació suplementària d'aquelles reserves que no superin els controls de seguretat establerts en el nostre sitema de comerç electrònic.

 4. Ofertes.
  Les ofertes seran validades únicament durant el període fixat a la pàgina web o bé durant el temps que aquestes siguin accessibles als clients per a la seva contractació.  

 5. Modificació de les Condicions Generals.
  El titular de la pàgina web es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment i sense previ avís, mitjançant la publicació de les noves condicions en aquesta pàgina.
  Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, la ineficàcia de la mateixa tan sols afectarà a la condició declarada com ineficaç, sense afectar a la reseta de condicions generals. 

 6. Jurisdicció i llei aplicable.
  Les parts contractants es someten expressa y voluntàriament a la jurisdicció i Tribunals de les Illes Balears  per a la resolució dels conflictes derivats de l'interpretació i apliació del present contracte. La legislació aplicable serà l'española.   

Subscriu-te

Les millors ofertes

Abbantage

El nostre propòsit és fer-te la vida més fàcil